Januari 2022.

Granskott.
Granskott.
Bäveravverkning vid Rocksjön.
Bäveravverkning vid Rocksjön.
Iskristall.
Iskristall.
Sothöna vid Munksjön.
Sothöna vid Munksjön.
Kricka i Rocksjön.
Kricka i Rocksjön.
Gräsänder i Munksjön.
Gräsänder i Munksjön.
Rörhöna vid Munksjön.
Rörhöna vid Munksjön.
Iskristaller vid Munksjön.
Iskristaller vid Munksjön.
Koltrast i John Bauerparken.
Koltrast i John Bauerparken.
Knölsvan lyfter från Munksjön.
Knölsvan lyfter från Munksjön.
Trädsvampar.
Trädsvampar.
Bäverfällning på gång.
Bäverfällning på gång.
En strimma ljus över Vättern.
En strimma ljus över Vättern.
Storskraken i flykt.
Storskraken i flykt.
Järabacken.
Järabacken.
Fågeltornen vid Kalmar Udde och södra delen av Rocksjön.
Fågeltornen vid Kalmar Udde och södra delen av Rocksjön.
Gråhäger vid Munksjön.
Gråhäger vid Munksjön.
Kalmar Udde.
Kalmar Udde.
A 6 med Järabacken i bakgrunden.
A 6 med Järabacken i bakgrunden.
Rallhägerbron.
Rallhägerbron.
Bäverbron.
Bäverbron.
Knölsvan i Rocksjön.
Knölsvan i Rocksjön.
Draken.
Draken.
Sothöna i Munksjön.
Sothöna i Munksjön.