April - Vårmånaden 2022.

Grågäss med ungar.
Grågäss med ungar.
Med 4 ungar.
Med 4 ungar.
Med 2 ungar.
Med 2 ungar.
Blåmes.
Blåmes.
Trädkrypare.
Trädkrypare.
Rödhake.
Rödhake.
Svarthätta hane.
Svarthätta hane.
Gullviva.
Gullviva.
Gransångare sitter och sjunger vid Rocksjön.
Gransångare sitter och sjunger vid Rocksjön.
Blåmes.
Blåmes.
Sädesärla.
Sädesärla.
Näckrosbladen grönskar.
Näckrosbladen grönskar.
En skrattmås går ned för landning.
En skrattmås går ned för landning.
Sävsparv sitter och sjunger vid "Kalmar udde".
Sävsparv sitter och sjunger vid "Kalmar udde".
Sädesärla.
Sädesärla.
Fiskmås.
Fiskmås.
Skrattmås.
Skrattmås.
Nässelfjäril.
Nässelfjäril.
Scilla.
Scilla.
Sothöna.
Sothöna.
Rödhake.
Rödhake.
Nötväcka.
Nötväcka.
Storskrake.
Storskrake.
Snöiga påskliljor.
Snöiga påskliljor.
Påskliljor.
Påskliljor.
Knölsvan.
Knölsvan.
Knipa.
Knipa.
Skäggdoppingar.
Skäggdoppingar.
Storskrake.
Storskrake.