Mars vårmånaden 2022.

Havsörn på besök över Jönköping.
Havsörn på besök över Jönköping.
Vitsippor.
Vitsippor.
Vårlök.
Vårlök.
Snödroppar.
Snödroppar.
4 salskrakar landar i Rocksjön.
4 salskrakar landar i Rocksjön.
Forsythia.
Forsythia.
Knölsvan i Rocksjön.
Knölsvan i Rocksjön.
Gräsand.
Gräsand.
Grågäss i Munksjön.
Grågäss i Munksjön.
Foten på en knölsvan.
Foten på en knölsvan.
Knipa.
Knipa.
Salskrake.
Salskrake.
4 salskrakar landar i Rocksjön.
4 salskrakar landar i Rocksjön.
Ringduva.
Ringduva.
Tussilago eller Hästhovar.
Tussilago eller Hästhovar.
Storskrake.
Storskrake.
Rödhake.
Rödhake.
Gräsand.
Gräsand.
Storskrake hona.
Storskrake hona.
Storskrake hane.
Storskrake hane.
Grågäss.
Grågäss.
Vinterhämpling.
Vinterhämpling.
Rörhöna.
Rörhöna.
Kanadagäss.
Kanadagäss.
Grönfink.
Grönfink.